Oferta

Usługi notarialne – notariusz w Siewierzu

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych. Kancelaria, w której przyjmujemy Klientów, znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, blisko rynku w Siewierzu. Do Państwa dyspozycji jest również monitorowany parking. Zależy nam na tym, aby Klienci Kancelarii Notarialnej czuli się nie tylko komfortowo, ale także bezpiecznie. 

notariusz siewierz

Zakres wykonywanych czynności notarialnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) i inne opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) powiększoną o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, zobowiązany do tego przepisami prawa podatkowego, podatki i opłaty, to jest: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i opłatę sądową, a następnie przekazuje je na konta bankowe Urzędu Skarbowego i Sądów Rejonowych.

Informację o wysokości taksy notarialnej i opłat w każdym przypadku klienci otrzymują przed datą wyznaczonej czynności notarialnej. Informacji na ten temat można zasięgnąć, kontaktując się bezpośrednio z kancelarią notariusza.