Oferta

Usługi notarialne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych. Kancelaria, w której przyjmujemy Klientów  znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, blisko rynku. Do Państwa dyspozycji jest również monitorowany parking. Zależy nam na tym, aby klienci Kancelarii Notarialnej czuli się nie tylko komfortowo, ale także bezpiecznie.

notariusz siewierz

Zakres wykonywanych czynności notarialnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) powiększoną o należny podatek vat.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, zobowiązany do tego przepisami prawa podatkowego, podatki i opłaty, to jest: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i opłatę sądowa, a następnie przekazuje je na konta bankowe Urzędu Skarbowego i Sądów Rejonowych.

Informację o wysokości taksy notarialnej i opłat w każdym przypadku klienci otrzymują wcześniej przed datą wyznaczonej czynności notarialnej.